Polityka firmy

POLITYKA JAKOŚCI I ŚRODOWISKOWA

PROFPLAST Sp. z o.o. produkując wysokiej jakości profile z tworzyw sztucznych pragnie w pełni zaspokoić rosnące wymagania Klientów w sposób przyjazny dla otoczenia oraz zgodny z obowiązującymi przepisami prawnymi i wymaganiami ochrony środowiska zarówno państwowymi jak i lokalnymi.

Przedstawione cele pragniemy realizować przez:

 • Stałą współpracę z klientami prowadzącą do zrozumienia obecnych oraz przyszłych potrzeb klienta, aby spełnić jego wymagania i wykroczyć ponad jego oczekiwania;
 • Stałą współpracę z władzami lokalnymi;
 • Zarządzanie ryzykami i szansami w odniesieniu do kontekstu organizacji;
 • Akceptowalną jakość produkcji;
 • Bezpieczeństwo procesów technologicznych;
 • Dbałość o środowisko pracy pracowników;
 • Ciągłe szkolenie pracowników;
 • Sprawnie działający system zarządzania jakością i zarządzania środowiskowego w oparciu o normy ISO:9001 oraz ISO:14001, oraz jego ciągłe doskonalenie;
 • Racjonalne zużycie surowców;
 • Ograniczanie ilości wytwarzanych odpadów i zapobieganie zanieczyszczeniom;
 • Niestosowanie substancji szkodliwych dla środowiska;
 • Spełnianie zobowiązań dotyczących zgodności z wymaganiami prawnymi i regulacyjnymi w odniesieniu do występujących aspektów środowiskowych oraz dotyczących wyrobów i usług;
 • Okresową ocenę zgodności.

Skonkretyzowane co do przedmiotu, terminu oraz odpowiedzialnych osób, cele i zadania wynikające z polityki jakości i środowiskowej są ustanawiane i rozliczane podczas okresowych przeglądów funkcjonowania Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

Zarząd PROFPLAST Sp. z o.o. zobowiązuje się do doskonalenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania oraz jest odpowiedzialny za stosowanie niniejszej polityki na wszystkich szczeblach organizacyjnych Spółki.

28.02.2017 r.
PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Andrzej Malcherek

OK

Strona wykorzystuje pliki cookies zgodnie z ustawieniami twojej przeglądarki internetowej.