O firmie

  • Polska wersja
  • English version
Firma PROFPLAST Sp. z o.o. została założona w 1989 roku przez pięciu udziałowców posiadających wieloletnie doświadczenie w zakresie projektowania oprzyrządowań do przetwórstwa PVC oraz samego przetwórstwa PVC. Do dziś firmę nadal prowadzi trzech z nich. Wieloletnie doświadczenie technologiczne, a także produkcyjne zaowocowało szybkim wejściem spółki na rynek z dużym wachlarzem wyrobów produkowanych metodą wytłaczania z twardego PVC, współwytłaczania PVC twardego ze zmiękczonym oraz wytłaczania innych tworzyw sztucznych (PS, ABS, ASA, SAN, PA, PP, PET itd.).

Aktualnie PROFPLAST posiada w swojej ofercie handlowej ponad 400 wyrobów w kilkunastu kolorach. W zakresie produkcji profili firma współpracuje z ok. 500 firmami. O atrakcyjności i konkurencyjności oferty spółki na rynku materiałów wykonanych z tworzyw sztucznych decyduje trwałość produktów liczona w dziesiątkach lat, możliwości wyboru zróżnicowanych kształtów i kolorów oraz konkurencyjne ceny.

Posiadane doświadczenie w zakresie przetwórstwa tworzyw sztucznych pozwala zaoferować klientom wykonanie praktycznie każdego kształtu profilu dostosowanego do indywidualnych potrzeb.

Rozwój rynku tworzyw sztucznych na całym świecie daje gwarancję wzrostu zainteresowania wyrobami z tworzyw sztucznych także w naszym kraju, co umożliwi dalszy intensywny rozwój firmy.

O jakości wyrobów produkowanych w PROFPLAST świadczy fakt wdrożenia i certyfikacji w RW TÜV w 2002 roku, a także ciągłe doskonalenie systemu zarządzania jakością zgodnie z normą ISO 9001:2008 oraz certyfikatu środowiskowego zgodnie z normą ISO14001:2004 pod nadzorem TÜV NORD.

PROFPLAST jest także znaczącym producentem filamentu do drukarek 3D.

Ponad 50% produkcji kierowana jest na rynki Unii Europejskiej.

PROFPLAST Sp. z o.o. was established in 1989 by five partners with long-term experience in designing equipment for PVC processing and in PVC processing itself. Today, the company is still managed by three of them. Many years of technological and production experience enabled the company to quickly enter the market with a wide range of products manufactured by extrusion from hard LVC, coextrusion of hard PVC with softened PVC and the moulding of other plastics (PS, ABS, ASA, SAN, PA, PP, PET, etc.)

Currently, PROFPLAST offers over 400 products in over a dozen colours. Regarding the manufacture of profiles, the company works in partnership with nearly 500 companies.

The attractiveness and the competitiveness of the company’s range of products in the market of materials made of plastics are a result of a product durability which is measured in dozens of years, the option to select various shapes and colours and all at competitive prices.

Our experience in processing plastic enables us to offer our clients nearly any shape of profile, tailored to their exact requirements.

The fact that the market for plastics is continuously expanding worldwide guarantees the ever- increasing interest in products made of plastic in our country as well, which enables further development of the company.

The quality of PROFPLAST’s products is confirmed by the implementation and certification of RW TÜV in 2002 as well as the continued improvement of the quality management system compliant with the ISO 9001:2008 standard and the environmental certificate compliant with the ISO 14001:2004 standard supervised by TÜV NORD.

PROFPLAST is also an important manufacturer of 3D printer filaments.

Over 50% of our production is exported to EU countries.

NAJWAŻNIEJSZE DATY:

1989 – założenie spółki z siedzibą w Czeladzi

1991 – przeniesienie siedziby spółki do Starego Węgrzynowa

1994 – utworzenie oddziału w Dąbrowie Górniczej

1996 – nawiązanie współpracy z firmą EMITER z Katowic

1997 – nawiązanie współpracy z firmą EFFECTOR- Włoszczowa

2001 – nawiązanie współpracy z firmą WIM- Dąbrowa Górnicza

          – wdrożenie systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2000

2002 – uzyskanie certyfikatu RWTUV na system zarządzania jakością

2003 – nawiązanie współpracy z firmą QUICKTECH-SYSTEMS (SZWECJA)

          – rozpoczęcie eksportu na rynki unijne

2004 – przyjęcie firmy przez „Puls Biznesu” do elitarnego Klubu Gazele Biznesu za 2003 rok – 15-lecie funkcjonowania firmy

2005 – recertyfikacja systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2000

          – certyfikacja systemu zarządzania środowiskiem wg PN-EN ISO 14001

2006 – uruchomienie produkcji profili montażowych do budowy filtrów powietrza z tworzyw sztucznych;

          – rozpoczęcie współpracy z firmą METALSZCZOT – Szczotki techniczne; uruchomienie produkcji profili szczotek przemysłowych wytłaczanych z kopolimeru udarowego polipropylenu oraz PVC i ABS.

2010 – recertyfikacja certyfikatu TÜV NORD dla systemu zarządzania wg norm: EN ISO 9001:2008, EN ISO 14001:2009

          – uruchomienie produkcji profili oświetleniowych z PC, PMMA i PVC; nawiązanie współpracy z firmą HLT Sp. z o.o.

          – nawiązanie współpracy z firmą TORKRET Sp. z o.o. uruchomienie produkcji profili z PVC wchodzących w skład konstrukcji największej w Europie krzywoliniowej ściany o powierzchni 6000 m2 w MUZEUM ŻYDÓW POLSKICH w Warszawie;

2014 – recertyfikacja certyfikatu TÜV NORD dla systemu zarządzania wg norm: EN ISO 9001:2008, EN ISO 14001:2009

          – uruchomienie produkcji filamentów do druku 3D z tworzyw takich jak: PLA, ABS, ABS/PA, ASA, HIPS, PC, PC+CF, PC/ABS, PC/PET, PET-G, PA6/66, PA12, PA12+GB, PMMA, PVA, TPU; nawiązanie współpracy z firmą D&R Reelings LTD. oraz FUTURE INNOVATIVE TECHNOLOGIES Sp. z o.o. (FINNOTECH)

          – 25-lecie funkcjonowania firmy

Zapraszamy do współpracy z naszą firmą.

OK

Strona wykorzystuje pliki cookies zgodnie z ustawieniami twojej przeglądarki internetowej.